Lohvinau Verlag

Ms. Volha Hapeyeva

c/o Ihar Lohvinau

Niezalezhnasci Ave, 19-5

Minsk 220050

Belarus

Tel. +375 (0)29 3749186Artur Klinau